Stylově a ekologicky
Projekt vily byl vytvořen s respektem ke zdejší krajině a širému okolí
Sen se stává skutečností
Splňte sobě i své rodině přání o moderním způsobu života
Začněte hned zítra
Využijte zpracovaného projektu, který je promyšlený do posledního detailu
Bydlení 21. století
Žijte v symbióze technologických výdobytků vaší domácnosti a krásné okolní přírody

O projektu Vila Skryje

Pro pozemek Skryje architekti vytvořili stejnojmenný projekt velkoryse pojaté vily, jejíž návrh využívá všechny možnosti parcely. Součástí práce na tomto projektu bylo i vyřízení územního rozhodnutí, takže samotné realizaci nebude už nic bránit. Doslova lze říci, že můžete začít stavět ze dne na den. Na tomto místě je třeba zmínit, že v projektu nejde jen o samotnou stavbu, ale také o přilehlé zahrady, sportovní a dětská hřiště. Celá koncepce domu je navíc navržena s důrazem na energetickou soběstačnost a ekologickou šetrnost stavby.

Ekologické řešení projektu klade důraz na přírodu, efektivitu a komfort. Tradiční je nakládání s dešťovou vodou, která je jímána k zavlažování pozemku. Tzv. “šedá voda” je čištěna v přírodní kořenové čistírně odpadních vod. Tradiční je i ve smyslu pasivních prvků energetické úspornosti, které nabízí stínící technika, tepelná izolace i vhodná orientace vůči světovým stranám. Naproti tomu moderní technika nabízí další úspory v podobě tepelného čerpadla k vytápění domu a bazénu, rekuperace pro snížení tepelných ztrát větráním a ostrovní solární systém k výrobě vlastní elektřiny. Je ovšem počítáno i s napojením na veřejnou elektrickou síť a vlastním zdrojem pitné vody. Díky unikátní lokalitě je pohledům okolní zástavby vše zcela skryto. Třešničkou na dortu je 100% bezbariérovost celého projektu.

ArchitekturaCelý architektonický koncept návrhu je ovlivněn snahou o maximální splynutí navrhované stavby, která má poměrně náročný stavební program, s okolní krajinou. Návrh využívá rozlehlosti stavebního pozemku a vzniká tak solitér obklopený sadem, zahradou a loukou skládající se z několika navazujících vzájemně provozně propojených samostatných objektů. Projevuje se zde snaha o potlačení výšky objektů a stavba je proto rozložena po terénu. Koncepce urbanistického uspořádání objektů by se dala nazvat vlakem jedoucím do zatáčky.

Přírodní zahradyStavební parcela se nachází v říčním meandru řeky Bobrůvky. Díky modelaci okolní krajiny a svažitosti louky se nacházíme na místě přírodního amfiteátru obklopeného lesy. Les a příjezdová cesta před ramenem říčky vytváří přirozenou a velkorysou hranicí rozlehlého pozemku, který tak nepotřebuje oplocení. Hmota domu se zařezává do svahu louky s přirozeným lučním porostem (zimozelen okoličnatý, hruštička zelenokvětá, česnek medvědí, kociánek dvoudomý, vemeník dvoulistý, průtržník lysý či paličkovec šedivý) a rozděluje přilehlý prostor na několik intimních zahrad. 


Při osazení vily do terénu bylo důsledně zohledněno oslunění pozemku a vliv zastínění okolními kopci. Zahrady jsou dotvářeny další vegetací lokálních druhů a nabízí nejen prostor k trávení volného času a pěstování bylin a zeleniny, ale i komponované výhledy z interiéru. Topografie i vztah k okolní zástavbě nabízí natolik vysokou míru soukromí, že je možné nechat zeleň doslova “proplouvat” interiérem díky velkým proskleným plochám.

Údaje o stavbě

Plocha pozemků:

stavební parcela: 20 461 m2
ostatní pozemky: 1 018 m2
celkem: 21 479 m2

Zastavěná plocha objektů:

vila: 422 m2
bazénová hala: 195 m2
garáže: 132 m2
letní byt: 175 m2
zázemí kurtu: 46 m2
pétanque: 60 m2
tenisový kurt: 195 m2
příjezdová komunikace: 356 m2
kořenová čistírna OV: 102 m2

Užitná plocha objektů:

vila: 346 m2
bazénová hala: 167 m2
garáže: 136 m2
letní byt: 255 m2
zázemí kurtu: 40 m2

Obestavěný prostor objektů:

vila: 2 100 m3
bazénová hala: 991 m3
garáže: 423 m3
letní byt: 1 052 m3
zázemí kurtu: 135 m3 
Máte zájem o prohlídku? Kontaktujte nás!

Váš dotaz:
PDF ke stažení
Brožura ve formátu PDF se všemi důležitými informacemi o projektu.